Haberler

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ REHBER TARİFESİ

02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete`de yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 58.maddesinin 12.fıkrası ile 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin hazırlanışı ve yürürlüğe girişi ile ilgili 11/f, 26/e ve 40.maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 

Söz konusu değişiklikler sonucu TDB’nin Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi, “rehber tarife” olarak nitelendirilmiştir.

Halen uygulanmakta olan 2007 Yılı Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi artık geçerli olmadığından, yazımız ekinde bulunan tarife 02.11.2011 tarihinden itibaren meslektaşlarımızın kullanacağı ağız diş sağlığı muayene ve tedavi ücretleri rehber tarife olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

AÜT2_GRUP_İLLER belgesini indirmek için tıklayınız..
AÜT3_GRUP_İLLER belgesini indirmek için tıklayınız..

 

YÖNETİM KURULU

Giriş Formu