Haberler

SGK e-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

24.09.2021  tarihinde yayınlanan Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik doğrultusunda işveren olarak elektronik tebligat  adresi  almak  zorunda  olan Dişhekimleri,  Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde yani 31.12.2021 tarihine kadar başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştu.  

10.12.2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanan duyuruda,  aşırı yoğunluk nedeniyle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresinin 31.01.2022 tarihine kadar uzatıldığı açıklanmıştır.  

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

 Türk Dişhekimleri Birliği

Giriş Formu