Haberler

BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİ'NİN 113. YILI KUTLU OLSUN (BASIN AÇIKLAMASI)

 

 

BİLİMSEL DİŞHEKİMLİĞİ’NİN 113.YILINDAYIZ!

“Mesleğimizin Geleceği Tehlikede”

Dişçi Mektebi bütçesinin 22 Kasım 1908'de Maarif Nezareti'ne gönderilmesiyle kuruluş sürecinin başladığı Bilimsel Dişhekimliğinin 113. yılını, toplum ağız ve diş sağlığı farkındalığının arttırılmasını amaçlayan çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz bu etkinliklerle; koruyucu ve önleyici dişhekimliğinin önemini vurgularken, kamuoyunu bilgilendirmek ve mesleğimizin saygınlığının bir kez daha altınıçizmek istiyoruz.

Bilimsel Dişhekimliğinin kuruluşunun yıldönümü olan 22 Kasımlar, 1996 yılından itibaren Sağlık, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının oluru ile “Dişhekimliği Günü”, 22 Kasımı içine alan hafta da 'Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası' olarak bütün yurtta kutlanıyor.

Bugün hayatı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına uygulanan ve yürek burkan şiddet maalesef devam ediyor. Biz dişhekimleri ise COVID-19 pandemisinin insanlığı hangi olumsuzluklara taşıyacağı bilinmezliği içinde bir kutlama daha yapıyoruz. COVID-19 salgınının ilk karşılayıcıları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarıdır. Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğipandemi döneminde bir kez daha net olarak görüldü. Biz dişhekimleri de tüm sağlık çalışanları gibi salgınla en ön safta mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. COVID-19’un ülkemizde görülmeye başlamasıyla beraber kamuda çalışan diş hekimleri görev tanımında olmamasına karşın sahada ilk görev alanlardan olmuşlardır. Biz dişhekimleri de diğer sağlık çalışanları gibi özlük hakları yanında, maalesef pandemi döneminin karşımıza çıkardığı yeni sorunlarla yüz yüze kaldık. Evlerimize gidemediğimiz, sevdiklerimize sarılamadığımız, yemek molası vermeden çalıştığımız günleri yaşadık. Halkın sağlık hakkı kesintiye uğramasın diye pandemi koşullarında muayenehanelerimizi , kliniklerimiziaçıp hizmet vermeye çalıştık.

Ancak birikmiş sorunlarımızın üzerine yenileri eklenmeye devam etti.

- Kamuda hizmet veren dişhekimlerinin filyasyonda görevlendirmeleri,

-ADSM’lerde hizmet vermeye devam eden dişhekimlerinin artan mesleki hastalıkları ve ekonomik sorunları ,

- Pandemi nedeniyle dişhekimliği eğitiminde yaşanan sorunlar ve bunların hayata yansımaları,

- Dişhekimliğinde kullanılan cihaz ve malzemelerden ithal ürünlerde olan yüksek fiyat artışı nedeniyle hizmet sunumunun güçleşmesi,buna bağlı serbest çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarının olumsuz etkilemesi...

Türk Dişhekimleri Birliği ve 37 Dişhekimleri Odası, 36 yıllık geçmişlerinden gelen birikimle halkın ağız diş sağlığı ve mesleğin sorunları ve çözümleri konusunda yeterli bilgi ve tecrübeleri ile ulusal ağız diş sağlığı politikalarının oluşmasında katkı yapmaya hazırdır.

Tüm olumsuzluklara rağmen toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, pandemi ile savaşta en önde olan tüm meslektaşlarımızın bu önemli gününü kutluyor, sağlıklı ve tüm özlük haklarımıza sahip olacağımız gelecek dişhekimliği günlerinde buluşmayı diliyoruz.

 

 

Zonguldak Dişhekimleri Odası

      Yönetim Kurulu

Dişhekimi Volkan ÇAYIRLI

         Oda Başkanı

 

 

Giriş Formu