Haberler

08/03 2009

HİZMET ALIMINDA "HİZMET STANDARDI TEDAVİ KALİTESİ VE HEKİM EMEĞİ" KORUNMALIDIR

Kamunun başta muayenehaneler olmak üzere özelden ağız diş sağlığı hizmeti alımıyla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili zorunlu açıklama...

HİZMET ALIMINDA “HİZMET STANDARDI, TEDAVİ KALİTESİ VE HEKİM EMEĞİ” KORUNMALIDIR

Kamunun başta muayenehaneler olmak üzere özelden ağız diş sağlığı hizmeti alımıyla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili zorunlu açıklama:

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birliğimiz arasında başta muayenehaneler olmak üzere ağız diş sağlığı hizmetlerinin özelden satın alımı konusunda,  karşılıklı görüşmeler ve teknik çalışmalar sürmektedir. Süreç içerisinde Türk Dişhekimleri Birliği sorumluluklarını yerine getirmiştir.

Daha önce de vurgulandığı gibi hizmet alımında; sürdürülebilirlik, ekonomik olarak kontrol edilebilirlik ve toplumsal gereksinimler yönünden öncelikli tedavileri gözeten bir yaklaşım önem taşımaktadır. Tedavi hizmetlerinin karşılığı olarak, gerçekçi ve bilimsel temellere sahip bir ücret saptanması; hizmet kalitesinin korunması ve suiistimallerin önüne geçilebilmesi için bir zorunluluktur.

İlgili Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarının ağız diş sağlığı hizmetleri için ortaya koyduğu; “hizmet standardı, tedavi kalitesi ve hekim emeğinin korunması” gerçeği ile uyumlu olarak, Birliğimiz tarafından 2001 yılında başlatılan ağız ve diş sağlığı hizmet bedellerinin maliyet temelli olarak bilimsel metotlara dayalı bir biçimde belirlenip güncellenmesi projesi,  alanında uzman bir akademisyenin sorumluluğunda,  akademisyen dişhekimlerinin, sebest dişhekimlerinin ve kamunun da katkıları ile 6 yılda tamamlanmıştır.

Bu proje temel alınarak hazırlanan ve SGK`na sunulan teklifimizdeki tedavi kalemlerine ait ücretler konusunda henüz uzlaşı sağlanmamışken; kimi basın yayın organlarında yer aldığı gibi, hastaların SUT`a ek olarak % 30 ilave ücret vererek hizmet alabileceği konusunda, Birliğimizin herhangi bir onayı yoktur.

Gerek hizmeti alanların, gerek hizmeti sunanların, gerekse de hizmeti finanse edenlerin mağdur edilmeyeceği bir sistem sürdürülebilir olandır.  Uygulanması mümkün olmayacak ücretlendirmelerle hizmet alımının sürdürülemeyeceği, suiistimallerin kaçınılmaz olacağı açıktır. 

Tüm bu gerçeklere rağmen, kamunun muayenehanelerden hizmet alımı konusundaki görüşmeler sürerken; uygulanacak tedavi ücretleri ile ilgili "gerçekçi olmayan fiyatlarla hizmet alımı”  yapılacağı açıklamaları tarafımızdan endişeyle karşılanmaktadır.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ